AI på Capturi måten

AI er en hjørnestein i Capturi som gjør det mulig for kundene våre å automatisere manuelt arbeid, få innsikt som kan brukes til å forbedre kundetilfredsheten og den gjennomsnittlige behandlingstiden, og automatisk avdekke årsakene bak kundehenvendelser.

AI-høydepunkter

Generativ AI

Få innsikt på en enkel måte

Vi bruker generativ AI til raskt å sammenfatte kundesamtaler til innsiktsfulle sammendrag og identifisere viktige trender, problemer og muligheter. Den identifiserer automatisk forbedringsområder og forbedrer agentens ytelse på tvers av tusenvis av samtaler. Denne tilnærmingen er utviklet for å øke kundetilfredsheten, effektiviteten og den generelle forretningssuksessen.

Automatisert talegjenkjenning (ASR)

Gjør tale om til tekst

Vi har utviklet vår egen ASR-teknologi som omdanner talespråk til skriftlig tekst. Denne transformasjonen er grunnleggende for Capturi og gjør det mulig for oss å utvikle en rekke andre teknologier som henter ut innsikt og verdi fra samtaler.

Naturlig språkbehandling (NLP)

Forstå konteksten for samtaler

Vi bruker NLP til et bredt spekter av oppgaver. I hovedsak dreier det seg om maskinlæringsteknikker som klassifisering og sentimentanalyse. NLP forbedrer plattformens evne til å forstå og tolke dataene som genereres av ASR-motoren vår.

Modellering av emner

Få oversikt over helheten

Vi bruker ulike teknikker for emnemodellering for å avdekke trekk i samtaler som kan generaliseres på tvers av ulike kontekster. Text embeddings, som er en del av emnemodelleringen, konverterer ord eller fraser til numeriske vektorer som fanger opp semantiske relasjoner og kontekstuell informasjon.

Dette gjør det mulig for plattformen vår å forstå og kategorisere samtaler i klynger, noe som gir innsikt i populære temaer og faktorer som driver interaksjoner.

Dette er bare noen av høydepunktene

G2-merker _ CapturiG2-merker _ Capturi
Capturi logo - bølger

AI er bare teknologien - det er verdien som er viktigst