Capturis retningslinjer for personvern

Introduksjon

Capturi A/S (“Capturi”) er ansvarlig for beskyttelsen av opplysninger du gir oss og overlater til vår behandling, i henhold til gjeldende lovgivning. 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på Capturis behandling av dine opplysninger. vi gjennomgår derfor hvilke opplysninger Capturi innhenter eller mottar, samt hva Capturi har rett til å gjøre med disse opplysningene. Hvis du skulle ha spørsmål, så ta kontakt med oss. Vi er hyggelige å snakke med og vil alltid forsøke å hjelpe deg på best mulig vis. 

Det fremheves at denne privatlivspolitikken alene omfatter vår behandling av persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vår behandling av persondata i vår kapasitet av databehandler på vegne av våre kunder som er dataansvarlige. Denne behandling, inklusiv behandling av opplysninger om de brukere våre kunder har opprettet, vil være regulert i abonnementsavtalen med deg som kunde, samt den databehandleravtalen som er inngått med kunden. For denne behandlingen er det derfor våre kunder som er dataansvarlige som har kontroll over vår behandling. Dersom du som bruker av Capturi-løsningen har spørsmål om vår behandling av data, vennligst kontakt dataprivacy@capturi.com.

Bakgrunn

Hos Capturi bestreber vi oss på å sikre at dine opplysninger beskyttes best mulig når du benytter deg av våre tilbud og tjenester. Din trygghet og tillit til Capturi er en viktig del av vår forretning, og vi tar det med største alvor. 

Capturis privatlivspolitikk beskriver hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måte behandler dine personopplysninger. Capturi behandler og eventuelt oppbevarer personopplysningene med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhet som Capturi.

Sikkerhet

Capturi har spesialister med dypgående kjennskap til både områder for sikkerhet og sikker behandling av personopplysninger. 

Capturi er innrettet med organisatoriske og tekniske sikkerhetsforanstaltninger som er passende og effektive til beskyttelse av alle opplysninger vi behandler. Det betyr at Capturi har innrettet seg med tiltak som beskytter din opplysninger mot tap, manipulasjon og uberettiget adgang. Vi tilpasser løpende våre sikkerhetstiltak for å følge med den teknologiske utviklingen.

Eventuelle spørsmål om sikkerhet kan rettes til dataprivacy@capturi.com.

Hvem har tilgang til dine opplysninger?

Dine personopplysninger er strengt fortrolige. De gis videre kun til tredjeparter som med rimelighet og nødvendighet skjønnes å skulle brukoe dine data for å kunne sikre vår best mulige behandling av dine opplysninger. 

Vi videregir kun dine personopplysninger til andre hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for å unngå kontrakt tillater eller krever det.

Hvilke opplysninger hentes inn og behandles?

Følgende er et generelt bilde av hvilke opplysninger vi behandler:

Navn, bilde, e-postadresse, telefonnummer, adresse, stemme, informasjonskapsler (generelle personopplysninger).

Hvis du oppgir andre personopplysninger frivillig, vil vi også behandle disse opplysningene etter behov.

→ Hvis personopplysningene dine ikke oppgis av deg, vil de alltid innhentes fra offentlig tilgjengelige kilder.

Opplysningene behandles bare i den grad de er adekvate, relevante og alltid begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i forbindelse med din samhandling med oss og bruken av vår Capturi løsning.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler bare opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder personvernforordningen. Dette betyr også at vi må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene dine.

Vi behandler derfor opplysningene dine på følgende rettslige grunnlag:

Hvis vi har fått ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine for ett eller flere spesifikke behandlingsgrunnlag,

→ Hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt du eller din bedrift har med oss,

→ Hvis behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, eller

→ Hvis behandlingen er nødvendig for å forfølge våre berettigede interesser, i hvilket tilfelle du vil kunne be om dokumentasjon på vår interesseavveining.

Tredjeparts behandling

Vi benytter oss av tredjeparter til behandling av dine opplysninger. Dette omfatter blant annet eksterne og profesjonelle virksomheter, som leverandører og samarbeidspartnere som hjelper oss med å levere og yte vår service best mulig, samt håndtere dine data.

Capturi behandler kun personopplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som oss, eller som har valgt å følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overføringen av dine opplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og denne politikk. Tredjepart må derfor ikke benytte opplysningene til egne formål, og får kun behandle dem på vegne av Capturi for å ivareta vårt formål med behandling.

Formålet med innhentning og behandling af informasjon

Capturis formål med behandlingen av dine opplysninger er å kunne identifisere dig og å kunne yte vår service best mulig, enten som besøkende på vår hjemmeside, som potensiell samarbeidspartner, som eventuell ansatt, eller på annet vis alt avhengig av årsaken til at du har valg å interagere med Capturi.

Capturi foretar ingen automatiske avgjørelser i vår behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Som bruker av Capturi har du naturligvis alle rettigheter som gjeldende lovgivning tilskriver deg. Det vil si at du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger Capturi behandler om deg, samt kreve slike opplysninger rettet, slettet eller utlevert. 

Såfremt behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette endres eller tilbakekalles ved å kontakte oss direkte på dataprivacy@capturi.com, eller ved å følge anvisninger om dette i e-post mottatt fra Capturi i henhold til samtykket.

Klage

Er du på noen måte utilfreds med vår behandling av dine personopplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller oss til rådighet for å løse en eventuell misnøye. Dette skjer best ved å sende en klage til oss på dataprivacy@capturi.com, som vi vil behandle raskest mulig.


Utover muligheten for å rette henvendelser direkte til Capturi er du også berettiget til å sende dine eventuelle klager til nasjonale tilsynsmyndigheter: www.datatilsynet.no.

Periode for oppbevaring av opplysninger

Opplysningerne oppbevares i det tidsrom det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige å behandle. Det tas alle rimelige skritt for å sikre at opplysninger som er unøyaktige med det formål hvor de behandles, slettes eller korrigeres uten ugrunnet opphold.

I Capturi har vi internt innført tidsfrister for å slette eller periodisk gjennomgå data behandles som dataansvarlig. Slike tidsfrister er blant annet fastsatt ut fra opplysningenes karakter og bakgrunn.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne policyen. Den siste versjonen vil til enhver tid være tilgjengelig på siden vår. Hvis du ikke leser denne policyen direkte på nettsiden vår, anbefales det derfor å sjekke om det er den nyeste versjonen som finnes på nettsiden vår.

Capturi C-logo

Har du spørsmål om våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvern?

Vi er alltid klare til å hjelpe

Tue Martin Berg

tmb@capturi.com
+45 6131 8347
Ankersgade 12e, 1.tv
8000 Aarhus C, Denmark