Capturi-logofarger

Capturi er registrert som leverandør i Statens og kommunale innkjøpstjeneste

Capturi som SKI-leverandør

Capturi er en Software as a Service basert på avansert anropsteknologi.

Du finner Capturi på listen over Staten og Kommunernes Indkøbsservices leverandører under avtale 02.06. SKI håndterer EU-anbud på vegne av offentlige organisasjoner i Danmark og sparer samtidig offentlige organisasjoner for å måtte bruke for mange administrative ressurser på innkjøpsavtaler.

Dette betyr at Capturi, som SKI-leverandør, er inkludert i rammeavtalen som SKI har utarbeidet i samarbeid med en rekke utvalgte representanter fra offentlig sektor. For deg betyr det at det blir enda enklere å investere i samtaleanalyse i ditt kunde- eller kontaktsenter og få mer verdi ut av telefonsamtalene du har med innbyggerne og kundene dine.

Capturi er en Software as a Service (SaaS). Programvaren er bygget på en samtaleanalyseteknologi som Capturi har utviklet i mer enn 7 år. En teknologi basert på kunstig intelligens, med særlig bruk av språkbehandling, maskinlæring og automatisk talegjenkjenning.

Programvare som analyserer og omdanner kunde- og innbyggersamtaler til verdi.

Programvaren vår analyserer telefonsamtalene du har med kundene eller innbyggerne dine. Med analysen skaper vi unik innsikt som umiddelbart kan omsettes til målbar verdi. Målbar verdi, som spesielt kommer til uttrykk gjennom:
- Forbedret kunde- og innbyggerreise (ved å dele verdifull kunnskap til organisasjonen)
- Automatisk registrering av nøkkeltemaer
- Økt kunde- og innbyggertilfredshet
- Sikker og effektiv driftsoptimalisering med kvalitetssikring, onboarding av ansatte og opplæringsfunksjonalitet, samtalescoring, søkbare samtaler osv.

Capturi er intuitivt, enkelt og kan integreres med alle kjente kontaktsenterløsninger.

Capturi er intuitiv programvare som er veldig enkel å bruke uten behov for forhåndsopplæring eller forseggjort oppsett, så veien fra analyse til innsikt til målbar verdi er så kort som mulig. Capturi integreres med alle kjente kontaktsenterløsninger, og det er derfor ingen integrasjoner må gjøres for å komme i gang Capturi .

Capturi Customer Success Managers sørger for løpende opplæring, utdanning og veiledning.

For å sikre rask og kontinuerlig verdiskaping, vil en dedikert suksessleder bli tildelt som kontinuerlig vil gi råd, opplæring, utdanne, veilede og sparre med deg om bruken av Capturis programvare for samtaleanalyse for å få verdi ut av samtalene dine med innbyggerne / kundene.

100 % europeisk oppsett, som inkluderer sikrer overholdelse av GDPR (Schrems II).

Vi tar GDPR og compliance på alvor, derfor opererer vi med et 100 % europeisk oppsett og databehandlingsavtale basert på godkjente kontraktsbestemmelser, som bl.a. sikrer at GDPR (Schrems II) overholdes.

Finn ut hvordan du kan skape mer verdi ved hjelp av Capturi

SKI-leverandør slide
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
SKI-leverandør slide deck
Capturi bølget logo

Start en verdifull samtale med oss

Vil du også skape mer verdi i ditt kontaktsenter? Kontakt oss og lær mer om hvordan samtaleanalyse kan bidra til å skape enda bedre opplevelser for innbyggere, kunder og ansatte.

Tue Martin Berg

tmb@capturi.com
+45 613 18 347
Ankersgade 12e, 1.tv
8000 Aarhus C, Denmark, Danmark